ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Publicacions

Destacats

Publicacions

 • Categoria:Tot
  • Tot
  • IEB Report
  • Informe anual IEB
  • Document de Treball
  • Info IEB
  • Publicació Anual
 • Any:Tot
  • Tot
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
 • Investigació:Infraestructures i Transport
  • Tot
  • Anàlisi de Sistemes Impositius
  • Càtedra de Sostenibilitat Energètica
  • Ciutats
  • Federalisme Fiscal
  • Infraestructures i Transport
  • Polítiques Públiques
  • Altres
 • IEB Report 1/2022: Ciutats i congestió

  Ciudades y congestión

  La congestió, la contaminació ambiental i els accidents són algunes de les derivades sobre les quals cal prendre mesures per tal de reduir els seus efectes negatius. Sobre aquests punts se centra aquest document de l’IEB, en el qual han participat els professors Antonio Russo, de la Loughborough University (Regne...

  2021/06: The impact of ‘competition for the market’ regulatory designs on intercity bus prices

  Javier Asensio, Anna Matas

  Spain regulates its intercity bus market by means of a ‘competition for the market’ mechanism, whose design has been modified several times in the last years. This implies that current services are operated under contracts whose conditions are heterogeneous. We take advantage of such fact to empirically measure the impact...

  Info IEB. El futuro del aeropuerto de Barcelona. Una visión desde la economía. Número 40. Octubre 2021

  Podría parecer que la decisión del Consejo de Ministros del pasado 28 de septiembre, consistente en aprobar un Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2022-2026 en el que no se incluye la ampliación del aeropuerto de Barcelona, cierra el debate sobre la necesidad o no de llevar a...

  Info IEB. Mobilitat metropolitana i COVID-19: Podrà el transport públic a Barcelona absorbir la demanda? Un anàlisi per a la ciutat de Barcelona. Número 38. Maig 2020

  A les grans àrees metropolitanes, la xarxa de transport públic és essencial per a un bon funcionament de la mobilitat i difícilment té substitut. Arran de l’impacte de la COVID-19, el transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona afronta el repte de si serà capaç de continuar garantint la mobilitat....

  IEB Report 1/2018 – El finançament de les infraestructures

  El finançament de les infraestructures

  Les infraestructures de transport tenen un impacte positiu en el creixement econòmic d’una regió sempre que estiguin ben planificades. Per aquesta raó, la inversió en projectes de transport ha estat una política prioritària en l’agenda de molts governs en les últimes dècades. Ara bé, tot i l’elevat volum de recursos...

  2016/15: Changes in fuel economy: An analysis of the Spanish car market

  Anna Matas, José-Luis Raymond, Andrés Dominguez

  This paper estimates the role that technological change and car characteristics have played in the rate of fuel consumption of vehicles over time. Using data from the Spanish car market from 1988 to 2013, we estimate a reduced form equation that relates fuel consumption with a set of car characteristics....