ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Infraestructures i Transport
El finançament de les infraestructures

IEB Report 1/2018 – El finançament de les infraestructures

Les infraestructures de transport tenen un impacte positiu en el creixement econòmic d’una regió sempre que estiguin ben planificades. Per aquesta raó, la inversió en projectes de transport ha estat una política prioritària en l’agenda de molts governs en les últimes dècades. Ara bé, tot i l’elevat volum de recursos destinat a la construcció i al manteniment d’infraestructures —els països desenvolupats destinen entre un 3% i un 5% del PIB a infraestructures de transport—, no sempre s’ha parat prou atenció als principis que n’han de guiar el finançament.Download PDF