ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Objectius

La Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB té com a missió fomentar la investigació en els aspectes econòmics, mediambientals i socials relacionats amb la producció, el subministrament i l’ús de l’energia necessària per mantenir el desenvolupament i benestar socials. Persegueix els següents objectius:

 • Desenvolupar un programa d’investigació en matèria energètica i ambiental. Des de la Càtedra es desenvolupen diferents línies de recerca on destaquen la R+D en el sector energètic, l’energia i el medi ambient, l’eficiència energètica, la pobresa energètica, els mercats energètics, el transport i la distribució elèctrica i gasista i la regulació energètica en general. Impulsar la recerca en matèria energètica i ambiental a traves d’un grup permanent de recerca. L’any 2014 es va crear el Grup d’Investigació Emergent en Sostenibilitat Energètica reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 531), que reconeix l’excel·lència de la recerca que es desenvolupa i el dota de reconeixement institucional. Posteriorment, el 2017, el Grup va ser reconegut com a Grup de Recerca Pre-Consolidat (2017 SGR 739).
 • Fomentar la direcció de projectes de tesis doctorals en l’àmbit de la sostenibilitat energètica. Des de la seva creació la Càtedra ha dirigit 6 tesis doctorals.
 • Impulsar el debat científic a través del programa de seminaris i professors visitants relacionats amb l’activitat de la Càtedra. Destacar l’enorme tasca realitzada per la Càtedra a través del programa de seminaris i professors visitants en el qual ja han participat més de 45 professors universitaris nacionals i internacionals de rellevància.
 • Treballar en un marc internacional en col•laboració amb universitats i centres d’investigació d’energia de reconeguda qualitat científica. Des de la Càtedra s’impulsa la creació de xarxes de col·laboració amb universitats com la  Copenhagen School of Energy Infraestructure (CSEI), la Universitat de Münster, la Université Paris-Saclay, la Universitat de Mannheim, la Florence School of Regulation, així  com, la Warwick Business School. A més, de la participació en projectes de recerca  internacionals i la participació dels membres de la Càtedra en programes d’estades de recerca.
 • Impulsar la publicació de treballs de recerca en revistes del JCR temàticament relacionats amb la Càtedra. Des del seu inici, el grup de recerca publica de forma regular en revistes d’impacte (JCR, Q1).
 • Organitzar congressos científics internacionals en relació amb l’activitat de la Càtedra. Des de 2013 s’organitza anualment un Simposi Acadèmic Internacional amb un èxit destacable, comptant amb la participació d’experts de referència en tems de sostenibilitat i energia del món acadèmic. Així mateix, amb les millors contribucions acadèmiques de cada Simposi s’elabora un Special Issue per a la seva posterior publicació a una revista científica d’impacte de l’àmbit de l’economia de l’energia.
 • Fomentar la docència reglada en l’àmbit de l’economia de l’energia. La Càtedra col·labora activament amb el desenvolupament del Màster en Energies renovables i sostenibilitat energètica de la Universitat de Barcelona impartint el programa d’Economia de l’energia, Economia circular i organitzant els Seminaris de pràctiques professionals.
 • Acostar els resultats de la seva recerca a la societat. Des de la Càtedra es realitzen diverses activitats i publicacions divulgatives amb l’objectiu de transferir el coneixement en l’àmbit de l’economia de l’energia a empreses i la societat en general.

El grup s’ha posicionat com una institució d’alta qualitat investigadora amb reconeixement científic internacional, de manera que els projectes i els membres del seu equip reuneixen les condicions d’exigència d’ ICREA (Institució Catalana d’Investigació i Estudis Avançats) i del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica. La seva obra científica respon als criteris d’exigència de les revistes acadèmiques reconegudes en el JCR.

La rendició de comptes anual de l’activitat científica desenvolupada pel grup conté, necessàriament, l’acceptació d’articles en revistes reconegudes pel JCR, com a indicador de qualitat de la investigació realitzada en la Càtedra, així com una relació raonable de participacions en congressos i workshops internacionals acreditats.

Aquesta Càtedra, dirigida per la catedràtica María Teresa Costa Campi i adscrita a l’ IEB, és fruit d’un conveni entre la Universitat de Barcelona i la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Mediambiental (FUNSEAM), integrada per la Fundación Repsol, Fundación ACS, Enagás, Exolum, Naturgy, Fundación Cepsa, EDP Renováveis i Redeia.

 

Chair of Energy Sustainability

E-mail: chairenergysustainability@ub.edu

Twitter: @Energy_UB_IEB

 

 

Temes de recerca:

R+D en el sector energètic
Aquesta línia de recerca examina el compromís empresarial amb la R+D i el seu grau d’innovació tecnològica, a través d’una anàlisi de les empreses involucrades i de les relacions entre l’estructura del mercat, la regulació i la innovació. La metodologia aplicada implicarà la creació i especificació dels models economètrics corresponents i la seva estimació utilitzant les aportacions de la nova economia industrial empírica.

Energia i el medi ambient
Existeix una preocupació global per l’augment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i el seu impacte en el canvi climàtic. Tenint en compte que el sector energètic és responsable d’un percentatge elevat d’aquestes emissions és fonamental la identificació i estudi dels problemes mediambientals associats a l’activitat del sector. Aquesta recerca se centra en l’estudi de les possibles accions sobre l’oferta i la demanda del sector per a assolir els objectius de mitigació del canvi climàtic i de la política mediambiental. Així mateix, aquesta àrea també es centra en l’estudi de les inversions associades a la transició energètica i els costos de les emissions.

Mercats energètics
Els mercats energètics majoristes i minoristes competitius s’enfronten a grans desafiaments en el context de sistemes cada vegada més descarbonitzats i integrats. Aquesta línia de recerca es dedica a l’anàlisi dels efectes de la creixent penetració de les energies renovables, la flexibilitat requerida per a enfrontar la intermitència des de la perspectiva de la confiabilitat i l’adequació, i l’evolució de la integració dels mercats nacionals i supranacionals.

Xarxes
A conseqüència dels grans canvis ocorreguts durant les últimes dècades, tant dins de les xarxes de transmissió i distribució d’energia elèctrica com en les activitats liberalitzades, els segments actuals de la xarxa del sector han d’adaptar-se a les noves condicions. Particularment la xarxa es troba en plena transició d’una funció passiva a un rol actiu, en el qual les xarxes han adquirit una rellevància cada vegada major en proporcionar estabilitat contínua al sistema. Aquesta recerca està orientada a l’estudi de les xarxes de transmissió i distribució com a components aïllats i com a parts integrades del sistema que influeixen i es veuen afectades per la resta del sector.

Regulació del sector energètic
En el context d’un sector en el qual coexisteixen activitats liberalitzades i regulades, l’anàlisi de l’efecte dels canvis reguladors i normatius és crucial per a una millor comprensió de les seves implicacions. Aquesta recerca involucra l’avaluació ex-ante i ex post de l’impacte exercit per les regulacions i les polítiques en el sector energètic, prestant especial atenció a les conseqüències sobre el benestar.

Eficiència energètica
L’eficiència energètica és una de les principals maneres de combatre el canvi climàtic, reduir les emissions i, al mateix temps, millorar la competitivitat de les empreses. Els objectius d’aquesta recerca consisteixen a millorar el coneixement sobre les barreres que les empreses industrials han de superar per a realitzar inversions i introduir innovacions que millorin la seva eficiència energètica. A més, els objectius d’aquesta línia de recerca inclouen l’avaluació dels resultats de les polítiques aplicades per a millorar l’eficiència energètica en el sector industrial.

Pobresa energètica
Un dels avanços polítics més significatius en temps recents és el reconeixement explícit per part de les diverses institucions europees de la necessitat de considerar les conseqüències socials en dissenyar la política de clima i energia. La transició cap a un nou model energètic socialment just ha de ser configurat mitjançant eines que donin resposta a aquestes conseqüències socials, que, entre altres, inclouen la reducció de la desigualtat i de la pobresa energètica dels segments més vulnerables de la societat. Aquesta recerca es centra en identificar i caracteritzar a les persones que sofreixen pobresa energètica per a poder dissenyar respostes socials i polítiques adequades.

Actes Destacats

Actes

Publicacions

 • Categoria:Tot
  • Tot
  • IEB Report
  • Informe anual IEB
  • Document de Treball
  • Info IEB
  • Publicació anual
 • Any:2024
  • Tot
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
 • Investigació: Càtedra de Sostenibilitat Energètica
 • Director de Projecte

  Col·laboradors Externs