ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Objectius

L’objectiu del Programa de Recerca en Infraestructures i Transport és promoure la investigació en aquest àmbit des de l’òptica econòmica, amb la finalitat de generar coneixement que sigui útil a la societat i pugui orientar la política pública. Se centra en aspectes com els efectes de les inversions en infraestructures o les polítiques de transports sobre el creixement econòmic; el seu impacte ambiental o els efectes distributius en el territori. Els resultats de la recerca es difonen en l’àmbit acadèmic i en fòrums de més ampli abast amb participació de decisors públics i privats.

Aquesta línia de recerca dóna suport a un conjunt d’experts amb una trajectòria ja consolidada en aquest camp i promou la incorporació de joves investigadors.

 

El programa està dirigit per als investigadors Anna Matas y Javier Asensio.

Temes de recerca:

Avaluació d’inversions i polítiques de transport:

 • L’anàlisi cost-benefici en el transport.
 • Accessibilitat i localització de les activitats econòmiques.
 • Infraestructures i productivitat.
 • Inversió en transport i sostenibilitat.

 

Liberalització i competència:

 • Estructura oligopolística dels mercats.
 • Paper dels costos d’accés a la infraestructura i competència.
 • Regulació econòmica de les infraestructures comunes.

 

Finançament d’infraestructures:

 • Participació privada en infraestructures.
 • Fixació de preus i finançament de les infraestructures.

 

Ciutats i transport:

 • Creixement econòmic i infraestructures de transport.
 • Suburbanització i transport.

 

Eficiència en la provisió d’infraestructuras i gestió del transport

Actes

Publicacions

 • Categoria:Tot
  • Tot
  • IEB Report
  • Informe anual IEB
  • Document de Treball
  • Info IEB
  • Publicació anual
 • Any:2024
  • Tot
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
 • Investigació: Infraestructures i Transport