ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Objectius

Una de les grans línies de recerca de l’IEB des de la seva fundació ha estat la del federalisme fiscal. Històricament, s’ha destacat per integrar un grup d’investigadors que han estat un referent tant dins l’estat espanyol com a nivell internacional, en l’estudi i recerca de les finances dels sistemes de govern subcentrals. Aquest bagatge és el que ara ens porta a voler reforçar i recolzar la tasca investigadora en aquesta matèria, creant un Observatori que permeti canalitzar-la i ajudar a difondre-la al conjunt de la societat.

L’objecte d’estudi de l’Observatori és el federalisme fiscal i, específicament, la hisenda autonòmica i local de l’estat espanyol, però també l’anàlisi del sistema comparat. L’objectiu que es proposa és doble. Per una bada, facilitar l’accés a la informació sobre aquests àmbits (publicacions, bases de dades, congressos…) i, per altra banda, difondre el material produït pel propi Observatori.

L’Observatori es finançarà mitjançat les mateixes fonts de finançament que tenen les altres línies de recerca de l’IEB, així com dels possibles recursos que es puguin obtenir d’institucions que estiguin interessades en finançar, específicament, aquest Observatori (Generalitat, Diputacions, FEMP, ajuntaments, institucions internacionals, etc.).

L’Observatori forma part de l’estructura de l’IEB. Està dirigit per les professores Núria Bosch i Maite Vilalta.

L’Observatori disposa d’un Consell assessor integrat per persones expertes, tant nacionals com internacionals, en federalisme fiscal i finançament subcentral.

Activitats

Les principals activitats de l’Observatori són, entre altres:

 • Organització d’un Seminari o conferència anual sobre la matèria.
 • Elaboració i difusió de materials.
 • Elaboració d’un Banc de dades estadístiques.
 • Facilitar l’accés i els enllaços a les publicacions sobre federalisme fiscal d’altres institucions (per exemple, les de Canadian Tax Fundation, Institute for Fiscal Studies, etc.)

Actes

Publicacions

 • Categoria:Tot
  • Tot
  • IEB Report
  • Informe anual IEB
  • Document de Treball
  • Info IEB
  • Publicació anual
 • Any:2024
  • Tot
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
 • Investigació: Observatori Federalisme Fiscal