ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Facultat d´Economia i Empresa Universitat de Barcelona

C/ John Maynard Keynes,
1-11 08034 Barcelona

Direcció Email:ieb@ub.edu

Telèfon:+ 34 93 403 46 46