ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Infraestructures i Transport

Info IEB. Mobilitat metropolitana i COVID-19: Podrà el transport públic a Barcelona absorbir la demanda? Un anàlisi per a la ciutat de Barcelona. Número 38. Maig 2020

A les grans àrees metropolitanes, la xarxa de transport públic és essencial per a un bon funcionament de la mobilitat i difícilment té substitut. Arran de l’impacte de la COVID-19, el transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona afronta el repte de si serà capaç de continuar garantint la mobilitat. D’una banda, s’observa un canvi d’hàbits en els individus cap a una menor mobilitat, com a conseqüència de la desconfiança en els desplaçaments i, en particular, en el transport públic, cosa que ocasiona un augment de l’ús del transport privat en la desescalada. D’altra banda, el control de l’epidèmia obliga a mantenir restriccions en el nivell d’utilització del transport públic, que en disminueixen molt notablement la capacitat d’absorbir els fluxos de mobilitat. Com podrà afrontar la ciutat de Barcelona aquesta problemàtica? Fins a quin punt s’ha de limitar la mobilitat en el transport públic de Barcelona perquè no se saturi? Ho han analitzat en un nou Info IEB Anna Matas i Javier Asensio, investigadors de l’IEB i professors de la UAB.Download PDF