ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Infraestructures i Transport
Ciudades y congestión

IEB Report 1/2022: Ciutats i congestió

La congestió, la contaminació ambiental i els accidents són algunes de les derivades sobre les quals cal prendre mesures per tal de reduir els seus efectes negatius. Sobre aquests punts se centra aquest document de l’IEB, en el qual han participat els professors Antonio Russo, de la Loughborough University (Regne Unit); Jos van Ommeren, de la VU Amsterdam (Països Baixos); Maria Börjesson, de la Linköping University (Suècia), i Daniel Albalate i Xavier Fageda, de la Universitat de Barcelona (Espanya).Download PDF