ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Objectius

El Programa de Recerca en Polítiques Públiques té com a missió fomentar la recerca relacionada amb el disseny i implementació d’activitats per part del Sector Públic amb la finalitat de satisfer les necessitats socials.

Aquest programa està dirigit per als investigadors Jenifer Ruiz-ValenzuelaJavier Vázquez-Grenno.

En concret, cinc són els eixos sobre els quals s’articularà la recerca en aquest Programa:

 • Economia de l’Educació
 • Economia de la Salut
 • Innovació
 • Mercat de Treball- Immigració
 • Polítiques de Seguretat

 

Economia de l’Educació

 • Avaluació de polítiques públiques educatives
 • Efectes monetaris i no monetaris de l’educació
 • Educació i equitat
 • Eficiència en els sistemes educatius
 • Anàlisis de la participació de minories en els sistemes educatius

 

Economia de la Salut

 • Avaluació de canvis en les polítiques laborals en malalties i estats de salut
 • Impacte de la crisi econòmica sobre la salut
 • Evolució i determinants de les baixes laborals
 • Programes de promoció laboral de les persones amb discapacitat
 • Efecte de les reformes en el sistema sanitari en la salut i els hàbits saludables/no saludables
 • Immigració i salut
 • Gènere i salut

 

Innovació

 • Determinants i barreres a la I+D i innovació empresarial
 • Efectes de la I+D i la innovació sobre la productivitat i el creixement
 • Relacions universitat-empresa i transferència de coneixement. Factors determinants i efectes
 • Avaluació de polítiques tecnològiques i d’innovació

 

Mercat de Treball – Immigració

 • Efectes del capital humà adquirit en el lloc de treball
 • Avaluació dels efectes de les reformes laborals
 • Impacte de la immigració en el mercat laboral i les finances públiques
 • Avaluació de polítiques de legalització d’immigrants irregulars sobre el mercat de treball, els comptes públics i la demografia
 • Anàlisi de les trajectòries laborals dels immigrants que retornen als seus països d’origen
 • Impacte del salari mínim en l’ocupació
 • Diferències salarials

 

Polítiques de Seguretat

 • Determinants de la criminalitat en un entorn urbà
 • Violència de gènere
 • Xarxes socials i crim
 • Disseny i impacte de polítiques públiques en seguretat
 • Interaccions socials i activitat delictiva
 • Models predictius de l’activitat criminal

 

Com a denominador comú a aquests cinc eixos es durà a terme recerca de marcat caràcter aplicat i el seu objectiu és generar coneixement útil per a la societat i que orient el disseny de les polítiques públiques. Les anàlisis se centren en l’estudi dels determinants i resultats de les accions i polítiques que emprèn el Sector Públic en educació, sanitat, innovació, mercat de treball, polítiques de seguretat i la seva avaluació, tot des d’una perspectiva econòmica.

En conseqüència té els següents objectius:

 • Desenvolupar un programa de recerca centrat en els cinc eixos esmentats
 • Mantenir un grup permanent de recerca actiu i dinàmic
 • Fomentar la mobilitat d’investigadors, tant del propi equip a centres de recerca estrangers com a experts internacionals que ens visitin
 • Organitzar trobades científiques relacionades amb l’àmbit de la recerca del Grup. Especialment de tipus acadèmic però també de difusió del coneixement al conjunt de la societat
 • Animar a la publicació de les recerques desenvolupades pels membres del Grup com a Documents de Treball de l’IEB i altres publicacions acadèmiques i de difusió de la recerca

Temes de recerca:

Economia de l’Educació

Economia de la Salut

Economia de la Innovació

Mercat de treball – Immigració

Polítiques de Seguretat

Actes

Publicacions

 • Categoria:Tot
  • Tot
  • IEB Report
  • Informe anual IEB
  • Document de Treball
  • Info IEB
  • Publicació anual
 • Any:2024
  • Tot
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
 • Investigació: Polítiques públiques
 • Informes IEB

  Any:2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008