ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Polítiques Públiques
Polítiques educatives: qualitat i igualtat d’oportunitats

IEB Report 4/2023: Polítiques educatives: qualitat i igualtat d’oportunitats

Les economies de mercat van acompanyades inevitablement de desigualtats econòmiques. No obstant això, la desigualtat econòmica avui no depèn totalment de la generació actual, sinó també de la desigualtat econòmica preexistent. Aquesta desigualtat persisteix al llarg de les generacions i suposa un repte per a les nostres societats. Primer, per raons d’equitat: la família on naixem és una loteria i, per tant, les nostres condicions inicials, que condicionen els nostres resultats a la vida, s’escapen del nostre control. Segon, per raons d’eficiència: unes condicions inicials adverses poden impedir que tothom pugui contribuir a la societat d’acord amb el seu potencial i assolir altes cotes de benestar. Una qüestió essencial, doncs, és com recompensar els mèrits de la generació actual, que es tradueixen en un major benestar social, sense permetre que condicionin el desenvolupament de les properes generacions.Download PDF