ca

IEB

Investigador

Serra-Sala, Claudia

Barcelona School of Economics (BSE)

Investigadora associada (IEB)

 

Direcció Email: clauserrasa@gmail.com

Temes d'interès

Economia pública

Fiscalització

Redistribució

Descarregar