ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Investigador

Luong Ha

Departament d'Economia - Secció d'Economia Política, Economia Pública i Economia Espanyola - Facultat d'Economia i Empresa - Universitat de Barcelona

Temes d'interès

economía de género

Economia de la Salut

Economia del desenvolupament

economia del trabajo

Descarregar