ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Quatre projectes de l’IEB seleccionats en el marc del Programa estatal per impulsar la recerca cientificotècnica i la seva transferència

Quatre projectes liderats per investigadors de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) han estat seleccionats en el marc del Pla estatal de recerca científica, tècnica i d’innovació 2021-2023, integrat dins l’Estratègia espanyola de ciència, tecnologia i innovació 2021-2027. Aquestes ajudes, vinculades al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, procuren fomentar la generació de coneixement científic i tecnològic de qualitat a través del finançament de projectes de recerca no orientats i orientats als reptes de la nostra societat.

Els projectes impulsats per investigadors de l’IEB i alhora professors de la UB són: Cambio climático, reformas del sector energético y vulnerabilidad: impactos y políticas, de José García Quevedo i Elisa Trujillo; Reto de las ciudades: vivienda, movilidad y medio ambiente, de Jordi Jofre i Elisabet Viladecans; Entendiendo la cohesión social: la interacción entre educación y las conductas delictivas, de Daniel Montolio, i Análisis de los posibles efectos no intencionales de las Políticas Públicas desde perspectivas de migración y genero, de Javier Vázquez-Grenno.

En el cas dels professors García i Trujillo, el seu objectiu és analitzar l’eficiència del disseny actual del mercat elèctric per afrontar la transició energètica i donar resposta al repte del canvi climàtic. En segon lloc, el projecte tracta de quantificar els impactes i els problemes que el disseny del mercat pot generar, a través dels preus i del CO2, en la població més vulnerable, l’activitat productiva i la salut en general, fent atenció especialment a un enfocament de gènere.

El projecte dels investigadors Jordi Jofre i Elisabet Viladecans s’enfoca, en primer lloc, en el problema creixent de l’assequibilitat de l’habitatge a les àrees urbanes, que afecta especialment els joves i les llars de baixos ingressos. En segon lloc, el projecte preveu investigar diversos aspectes relacionats amb els costos de la mobilitat a l’interior de les ciutats, incloent-hi l’impacte negatiu del soroll del trànsit en la qualitat de vida, les conseqüències econòmiques de l’obertura de carrils per a bicicletes i les reaccions polítiques a les polítiques que cerquen reduir el trànsit dels automòbils a les ciutats. Finalment, també s’estudiaran els impactes econòmics i ambientals de la distribució geogràfica del sector minorista dins les ciutats.

El tercer dels projectes de l’IEB que ha estat seleccionat és el del catedràtic Daniel Montolio, que tracta de comprendre dos aspectes crucials que són al centre del debat sobre la cohesió social avui. Analitza, d’una banda, com les decisions educatives interactuen amb les eleccions individuals que condueixen a activitats delictives i, de l’altra, els xocs que experimenta la societat, que es tradueixen en canvis en la cohesió social i en les activitats delictives.

Finalment, el projecte del professor Javier Vázquez-Grenno aborda els possibles efectes no intencionals de les polítiques públiques, des de les perspectives de la migració i del gènere. Partint de la premissa que les polítiques poden afectar de manera diferent els resultats d’homes i dones, eixamplant o reduint les bretxes de gènere, l’objectiu del projecte és entendre com aquestes polítiques poden influir en les decisions laborals i familiars d’homes i dones. I, amb relació a la qüestió migratòria, l’objectiu és comprendre com les polítiques migratòries poden afectar les decisions individuals dels migrants i, en particular, les decisions de les dones en relació amb la fertilitat.