ca

IEB

IEB Report
Economia Política
Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa

IEB Report 1/2016

En els últims dos anys Europa ha experimentat l’arribada del major nombre de desplaçats des la Segona Guerra Mundial i, sense cap mena de dubte, la principal causa ha estat la recrudescència de la guerra a Síria durant l’any 2015.
Malgrat que la Unió Europea té una política comuna d’asil, durant aquests últims anys cada país ha anat aplicant polítiques que han tingut com a característiques principals la creació de barreres a l’entrada o l’enduriment dels requisits per atorgar la condició de refugiat (Hatton, 2015).Download PDF