ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Memòria 2022 de l’IEB, un resum de 12 mesos intensos de recerca en economia

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) acaba de publicar la seva Memòria anual, que recull l’activitat de l’entitat al llarg del 2022. Cal ressaltar que l’any passat va tenir lloc un acte central que tancava el programa d’activitats previstes amb motiu del 20è aniversari de l’entitat. L’acte va comptar amb la presència de Pablo Hernández de Cos, governador del Banc d’Espanya, com a ponent principal. Però, més enllà d’aquest important esdeveniment, el document recull tota la informació sobre l’activitat principal i la raó de ser de l’IEB: la recerca.

Els investigadors de l’IEB van publicar l’any 2022 un total de 23 articles a revistes incloses al Journal Citation Reports i 12 articles més van ser acceptats per a la seva publicació en properes edicions. Sens dubte, es tracta d’un indicador significatiu de la capacitat científica de l’IEB. I, més enllà d’aquestes publicacions, n’hi ha moltes altres que es recullen a la Memòria anual, junt amb una activitat molt intensa, en forma d’actes i esdeveniments. És el cas dels 35 seminaris realitzats o d’actes com e IEB Meeting on Transport Economics and Infrastructure, el Simposi Anual de Sostenibilitat Energètica, el Workshop on Urban Economics o el Fòrum Fiscal IEB 1.1.

D’altres assoliments significatius de l’any 2022 són el nombre creixent de projectes de recerca competitius obtinguts per investigadors de l’IEB i diversos premis rebuts per investigadors i doctorands. La Memòria també fa gala dels 15 estudiants que actualment realitzen la seva recerca de doctorat a l’IEB.

Tot aquestes qüestions i moltes altres queden reflectides a la Memòria 2022 del IEB, que es presenta en un format atractiu, totalment interactiu.