ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Descentralizació i crisi / Crisi econòmica i recentralització

Info IEB Número 17, Maig 2013

L’Informe anual sobre Federalisme Fiscal del 2012 de l’IEB pretén aportar evidències i fomentar el debat sobre dues qüestions: Quin efecte ha tingut la descentralització en la gestació de la crisi econòmica i pressupostària i en la reacció posterior a la mateixa? i S’ha produït una recentralització de l’Estat com a reacció a la crisi econòmica i pressupostària?Download PDF