ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Federalisme Fiscal
Tributació, multinacionals i inversió estrangera directa

IEB Report 2/2016

El procés de globalització ha incrementat la mobilitat de les empreses més enllà de les fronteres estatals. De fet, la combinació d’empreses multinacionals, un baix nivell d’harmonització fiscal i un sistema imperfecte d’intercanvi de dades fiscals entre països ha tingut conseqüències importants en la tributació aplicada a les empreses. Avui dia és més que evident que la tributació de les multinacionals és un tema que preocupa l’opinió pública. Per exemple, a Espanya, empreses com Apple, Google i Amazon paguen una factura fiscal sorprenentment baixa, fet que ha cridat l’atenció dels mitjans, i al Regne Unit, el públic ha boicotejat Starbucks per les seves pràctiques d’elusió fiscal. Alhora, s’han registrat diferents respostes en forma de polítiques: alguns països han aprovat iniciatives per restringir les pràctiques d’elusió fiscal de les grans empreses, i la Comissió Europea, per la seva banda, està lluitant contra els acords entre algunes grans companyies i paradisos fiscalsDownload PDF