ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Pot la descentralització fiscal incrementar el benestar social?

En el marc del debat territorial a Espanya, Alejandro Esteller, catedràtic de la Universitat de Barcelona (UB) i director de l’Àrea de Fiscalitat de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), ens ofereix un nou Info IEB en què posa en relleu els avantatges de la descentralització fiscal sobre la base de la seva capacitat d’ajustar-se a les peculiaritats de cada comunitat autònoma (CA) a Espanya.

Concretament, ho fa calculant el tipus marginal màxim que és òptim per a cada comunitat autònoma en l’IRPF. De l’anàlisi, conclou que hi ha una gran diversitat entre el que és òptim per a cada CA. D’altra banda, compara l’òptim amb la realitat observant, per exemple, que Navarra és la comunitat que més s’hi ajusta (l’òptim està només 2 punts percentuals per sobre del que s’hi aplica), mentre que a la Comunidad de Madrid és on la discrepància és més gran (23 punts percentuals de discrepància).

Al llarg de les darreres setmanes, s’han insistit molt en els desavantatges derivats d’una competència fiscal nociva, mentre que els suposats guanys que es deriven de la corresponsabilitat fiscal tendeixen a ser “menystinguts”. Aquest document aporta una nova visió al debat territorial.