ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Investigador

Vilalta Ferrer, Maite

Departament d'Economia - Secció d'Economia Política, Economia Pública i Economia Espanyola - Facultat d'Economia i Empresa - Universitat de Barcelona

Investigadora (IEB)
Professora titular d’universitat (Universitat de Barcelona)

Direcció Email: mvilalta@ub.edu

Telèfon: (+34) 93 402 18 09

Publicacions més rellevants:

Los servicios prestados por los municipios españoles: una aproximación a través del análisis del presupuesto de gasto

-

Vilalta, M.  Informe sobre financiación local. Balance y propuesta de reforma, Colección documentos e informes Fundación Democracia y Gobierno Local, 2010.

Estatutos de Autonomía y financiación local

-

Vilalta, M. Anuario Gobierno Local 2008, Institut de Dret Públic/Fundación Democracia y Gobierno Local, 2009.

Los problemas actuales de la financiación autonómica

-

Vilalta, M. en La Financiación del Estado de las Autonomías: Perspectivas de futuro, Lago S. (Dir.). Instituto de Estudios Fiscales, 2008.

El Gasto no obligatorio de los municipios españoles

-

Mas, D.; Vilalta, M. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 2006

La despesa municipal de carácter discrecional i el seu finançament

-

Mas, D.; Vilalta, M. Col-leció Estudis 6. Diputació de Barcelona, 2008.

Las subvenciones de nivelación en la financiación de las comunidades autónomas. Análisis de la situación actual y propuestas de reforma

-

Castells, A.; Sorribas, P.; Vilalta, M. Publicacions Universitat de Barcelona e Instituto de Estudios Fiscales. Barcelona/Madrid.

Veure més

Temes d'interès

Ajuts públics

Federalisme fiscal

Finançament autonòmic i local

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació