ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Investigador

Matas Prat, Anna

Dep. d'Economia Aplicada - Universitat Autònoma de Barcelona

Directora del programa d’investigació d’Infraestructures i Transport
Investigadora (IEB)
Catedràtica d’universitat (Universitat Autònoma de Barcelona)

Direcció Email: anna.matas@uab.cat

Telèfon: (+34) 93 581 15 78

Publicacions més rellevants:

Transport Financing and Regional Development

-

Asensio, J., Matas, A.;  Handbook on Transport Pricing and Financing, Tiracchini, A., Hörcher, D. and Verhoef, E. (eds), Chapter 18, Edward Elgar, ISBN: 978 1 80037 554 3, 2023

Evaluating the impacts of HSR stations on the creation of firms

-

Matas, A., Raymond, J.L.; Roig, J.L. Transport Policy, vol. 99, pp. 396-404, 2020

Economic and distributional effects of different fare schemes: evidence from the metropolitan region of Barcelona

-

Matas, A., Raymond, J.L.; Ruíz, A. Transportation Research, Part-A, vol. 138, pp. 1-14, 2020

Regional Infrastructure investment and efficiency

-

Matas, A.; Raymond, J.L.; Ruíz, A. Regional Studies, 52, 1684-1694, 2018.

Changes in fuel economy: An analysis of the Spanish car market

-

Matas, A.; Raymond, J.L.; Domínguez, A. Transportation Research –D: Transport and Environment, 55, 175-201, 2017.

Job accessibility and job education mismatch in the metropolitan area of Barcelona

-

Di Paolo, A.; Matas, A.; Raymond, J.L. Papers in Regional Science, 96, S91-S112, 2017.

Veure més

Temes d'interès

Accesibilitat al treball i desajust espaial

Economia del transport

Estimació de la demanda

Infraestructures de transport i localització

Regulació i competència del transport

Descarregar