ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Investigador

McGee, Julia

Departament d'Economia - Secció d'Economia Política, Economia Pública i Economia Espanyola - Facultat d'Economia i Empresa - Universitat de Barcelona

Doctorand (IEB)

Investigador predoctoral en formació (Universitat de Barcelona)

Direcció Email: julia.mcgee@ub.edu

Temes d'interès

Economia del transport

Economia urbana

Geografia econòmica

Descarregar