ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Investigador

Favre de Noguera, Daniel

Departament d'Economia - Secció d'Economia Política, Economia Pública i Economia Espanyola - Facultat d'Economia i Empresa - Universitat de Barcelona

Doctorand (IEB)

Investigador predoctoral en formació (Universitat de Barcelona)

Direcció Email: dfavrednog@gmail.com

Temes d'interès

Avaluació de polítiques públiques

Economia politica

Política de canvi climàtic

Descarregar