ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Externalitats del transport urbà

Info IEB Número 28, Desembre 2017

Una de les principals raons per les quals les ciutats existeixen i prosperen és que l’alta densitat de població produeix certs beneficis econòmics. No obstant això, les altes densitats de població requereixen transport i, les infraestructures de transport, especialment les autopistes, són cares. A més, quan viatges en cotxes, imposes una despesa a la resta de la societat.Download PDF