ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Altres
Els efectes socials de la diversitat local

Info IEB Número 21, Abril 2015

La principal contribució del nostre treball consisteix a identificar l’efecte de la diversitat ètnica en les relacions socials i en la qualitat dels espais i béns públics a nivell de bloc d’habitatges. Es tracta d’una millora clau per a l’anàlisi de com la diversitat modela les relacions socials respecte la literatura prèvia, la qual es basa en les dades agregades a nivell local, regional o nacional. Per diverses raons, la diversitat podria ser important a diferents nivells i els canals a través dels quals opera és probable que depenguin de la mida de la unitat d’observació.Download PDF