ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Info IEB
Polítiques Públiques
L’assimilació laboral dels immigrants a Espanya

Info IEB Número 2, Novembre 2009

Espanya és el país de l’OCDE on més ha crescut la població estrangera en la darrera dècada, passant de l’1,6% de la població en 1998 fins al 13,8% en 2009. A partir de l’evidència que les taxes d’atur dels immigrants superen les dels treballadors autòctons i que aquestes diferències es redueixen a mida que els immigrants porten més anys residint a Espanya, l’investigador post-doctoral de l’IEB Javier Vázquez Grenno analitza el comportament dels immigrants al mercat de treball espanyol.Download PDF