ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Altres
La pobresa a Espanya i Europa. Efectes de la COVID-19

IEB Report 4/2020: La pobresa a Espanya i Europa. Efectes de la COVID-19

Malauradament enmig dels països més desenvolupats, els països que tenen un estat del benestar més consolidat, es poden trobar bosses de pobresa, desigualtat i exclusió social. Aquest IEB Report pretén analitzar la situació actual de la pobresa a Espanya i Europa. Si bé les diferències entre països són notables, la pobresa és una plaga que afecta tots ells.Download PDF