ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Anàlisi de Sistemes Impositius
El present i futur dels paradisos fiscals

IEB Report 4/2018 – El present i futur dels paradisos fiscals

Conèixer el nivell i la tipologia de frau fiscal és una condició necessària per mitigar-ne l’impacte en les finances públiques. En aquest sentit, aquest informe presenta una completa panoràmica sobre un aspecte concret: el paper dels anomenats paradisos fiscals. Les tres contribucions d’aquest informe demostren els extraordinaris esforços que s’estan fent per estimar l’impacte dels paradisos fiscals en les estratègies d’evasió i elusió fiscal, tant per part de les empreses (multinacionals) com dels individus.Download PDF