ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
IEB Report
Anàlisi de Sistemes Impositius
L’impacte de la digitalització en els sistemes fiscals

IEB Report 3/2021: L’impacte de la digitalització en els sistemes fiscals

Durant quasi un segle, la fiscalitat internacional s’ha fonamentat en uns principis fixats en el marc de la Societat de Nacions als anys vint del segle xx. L’existència de sistemes fiscals sobirans en un marc incipient d’operacions econòmiques fora de les fronteres de cada estat va portar llavors a establir uns principis que garantissin una certa justícia en la imposició internacional, evitant tant la doble imposició dels mateixos beneficis a més d’un estat com la no-imposició a cap d’ells. Es tractava d’establir uns criteris o uns punts de connexió –la residència i el territori– a partir dels quals s’assignés quin país o quins països tenien dret a gravar els beneficis.Download PDF