ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Notícies

• Es defensa que un organisme estatal independent ha d’elaborar les bases de dades per calcular les balances fiscals i que cal neutralitzar-ne els saldos • Els professors Ramon Barberán i Guillem López Casasnovas defensen metodologies diferents, segons com s’imputin els ingressos i les despeses • Núria Bosch i Marta…

• Es defensa que un organisme estatal independent ha d’elaborar les bases de dades per calcular les balances fiscals i que cal neutralitzar-ne els saldos • Els professors Ramon Barberán i Guillem López Casasnovas defensen metodologies diferents, segons com s’imputin els ingressos i les despeses • Núria Bosch i Marta…

 El IEB organiza el 9 y 10 de junio en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona el 3º Workshop on Urban Economics, una convocatoria internacional que tiene por objetivo poner en común la investigación sobre economía urbana de académicos de referencia. Las sesiones plenarias cuentan…

 L’IEB organitza el 9 i 10 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) el 3r Workshop on Urban Economics, una convocatòria internacional que té per objectiu posar en comú la investigació sobre economia urbana d’acadèmics de referència. Les sessions plenàries compten amb la…

 L’IEB organitza el 9 i 10 de juny a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) el 3r Workshop on Urban Economics, una convocatòria internacional que té per objectiu posar en comú la investigació sobre economia urbana d’acadèmics de referència. Les sessions plenàries compten amb la…

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha duplicat el seu número d’investigadors i ha multiplicat per 8 els articles publicats en revistes científiques incloses al Journal Citation Reports, en el període comprès entre 2007 i 2013. Si bé l’Institut es crea l’any 2001, des de maig de 2007 es constitueix com…