ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Notícies

  Dins de l’Economia de l’Educació, els àmbits d’investigació principals del Grup de Recerca en Capital Humà són els següents: Avaluació de les polítiques d’educació i de formació Anàlisi del sistema educatiu no universitari Anàlisi del sistema educatiu universitari Efectes monetaris de l’educació Educació i creixement econòmic Efectes no monetaris…

  Dins de l’Economia de l’Educació, els àmbits d’investigació principals del Grup de Recerca en Capital Humà són els següents: Avaluació de les polítiques d’educació i de formació Anàlisi del sistema educatiu no universitari Anàlisi del sistema educatiu universitari Efectes monetaris de l’educació Educació i creixement econòmic Efectes no monetaris…

• Se manifiesta que un organismo estatal independiente debe elaborar las bases de datos para calcular las balanzas fiscales y que hay neutralizar los saldos  • Los profesores Ramón Barberán y Guillem López Casasnovas defienden metodologías diferentes, según cómo se imputen los ingresos y los gastos  • Núria Bosch y…

• Es defensa que un organisme estatal independent ha d’elaborar les bases de dades per calcular les balances fiscals i que cal neutralitzar-ne els saldos • Els professors Ramon Barberán i Guillem López Casasnovas defensen metodologies diferents, segons com s’imputin els ingressos i les despeses • Núria Bosch i Marta…

• Es defensa que un organisme estatal independent ha d’elaborar les bases de dades per calcular les balances fiscals i que cal neutralitzar-ne els saldos • Els professors Ramon Barberán i Guillem López Casasnovas defensen metodologies diferents, segons com s’imputin els ingressos i les despeses • Núria Bosch i Marta…

• Es defensa que un organisme estatal independent ha d’elaborar les bases de dades per calcular les balances fiscals i que cal neutralitzar-ne els saldos • Els professors Ramon Barberán i Guillem López Casasnovas defensen metodologies diferents, segons com s’imputin els ingressos i les despeses • Núria Bosch i Marta…