ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Acte: Altres

Conferència “Innovació empresarial: Barreres i polítiques públiques”

Data: maig 30, 2013

Sala de Graus - Facultat d'Economia i Empresa. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 690. Barcelona

Presentació

Les empreses s’enfronten a diferents reptes i obstacles en el desenvolupament de les seves activitats d’innovació que poden dificultar o alentir la seva realització o fins i tot impedir l’inici de projectes d’innovació. En el context actual de crisi econòmica, han augmentat les dificultats per accedir als recursos financers necessaris per a la realització de projectes de R+D i innovació. A més dels obstacles financers, existeixen altres barreres com les possibles limitacions en l’accés al coneixement de tecnologies i mercats o la incertesa de la demanda que també poden influir negativament sobre la innovació empresarial. Les millores en la disponibilitat d’informació sobre la innovació empresarial han permès avenços en el coneixement acadèmic sobre els obstacles a la innovació, els seus efectes sobre les empreses i les possibles respostes de les polítiques públiques.
L’objectiu d’aquesta jornada és doble. En primer lloc, s’exposarà, durant la sessió del matí, l’estat actual de la recerca acadèmica sobre els obstacles a la innovació empresarial. En segon lloc, a la sessió de la tarda, es pretén mostrar la resposta de les polítiques tecnològiques a aquests obstacles. En particular, es debatran en una taula rodona les polítiques existents a Catalunya i Espanya, on el Govern va aprovar recentment la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020”.
Aquesta jornada s’adreça a investigadors, responsables de polítiques d’innovació, empreses, estudiantes de màster i de doctorat, en general, interessats en l’anàlisi de la innovació empresarial i de les polítiques públiques de foment de la R+D.

Institucions organitzadores

Institu d'Economia de Barcelona logotipo Universitat de Barcelona logotipo

Keynote Speakers

Pierre Mohnen (Maastricht University and MERIT)
Pablo d'Este (Ingenio, CSIC-UPV))
Maria Savona (SPRU, University of Sussex)
Agustí Segarra (Universitat Rovira i Virgili)
Mercedes Teruel (Universitat Rovira i Virgili)
Jaume Valls (Universitat de Barcelona)
Francisco Mas Verdú (Universidad Politécnica de Valencia)
Juan Mulet (Director general, Fundación COTEC)
Mª Luisa Poncela García (Director-General for Innovation and Competitiveness, Ministerio de Economía y Competitividad)
Més informació