ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Qui som?

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) és un centre de recerca en economia que té com a objectius fomentar i divulgar la recerca, així com contribuir al debat i a la presa de les decisions de política econòmica.

Fundat en 2001 en el si de la Universitat de Barcelona i reconegut per la Generalitat de Catalunya, l’ IEB va rebre un important impuls en 2008 amb la constitució de la Fundació IEB, en el patronat de la qual participen empreses privades (Abertis, Applus, Naturgy Energy i la Caixa) institucions públiques (Ajuntament de Barcelona) i universitats (Universitat de Barcelona y Universitat Autònoma de Barcelona), constituint un excel·lent exemple de col·laboració públic-privat i acadèmia. En el desenvolupament de les seves activitats, també col·laboren regularment amb l’ IEB, l’Instituto de Estudios Fiscales, la Diputació de Barcelona i Agbar.

Igualment, l’ IEB acull la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB (finançada per la Fundació per a la Sostenibilitat Energètica i Ambiental) i la Càtedra UB de Smart Cities.

La recerca dels seus membres es centra principalment a les següents àrees temàtiques: el federalisme fiscal i l’economia pública; l’economia urbana; l’economia de les infraestructures i el transport; la sostenibilitat energètica; l’anàlisi de sistemes impositius; el capital humà i la innovació.

Com es pot observar en la memòria anual de l’ IEB, la recerca es duu a terme en el marc de projectes competitius nacionals i internacionals, es presenta en congressos, seminaris i workshops, i es publiquen principalment en revistes acadèmiques especialitzades. Amb la finalitat de fomentar i donar a conèixer la recerca, l’ IEB publica una sèrie pròpia de documents de treball i organitza activitats relacionades amb la recerca, com a seminaris, workshops, i escoles d’estiu, entre unes altres.

Així mateix, amb la finalitat de divulgar la recerca, fomentar el debat i contribuir a la presa de decisions, l’institut publica periòdicament els IEB Report, l’Informe IEB sobre federalisme fiscal i finances públiques i les Info IEB. Igualment, organitza activitats de caire més divulgatiu com a conferències, jornades, simposis i fòrums de debat.

Finalment, els investigadors també participen en estudis realitzats per encàrrec d’entitats i institucions interessades en l’anàlisi econòmic de temes objecte de l’especialització dels nostres investigadors.

 

Què fem?

• El Programa de Recerca en Federalisme Fiscal promou la investigació sobre les finances públiques en sistemes de govern multinivell (estatal, regional, local, etc.) i el debat sobre el finançament local, autonòmic, etc. La recerca engloba temes com els efectes de la descentralització dels serveis públics, l’assignació de determinats impostos a nivell subcentral, o els efectes de les transferències intergovernamentals. Aquest programa inclou la Càtedra UB de Federalisme Fiscal.

• El Programa de Recerca en Ciutats promou la investigació en economia regional i urbana, centrant l’anàlisi en el paper de les ciutats com a motor de prosperitat. S’analitzen els determinants del creixement de les ciutats, les economies d’aglomeració, el funcionament dels mercats de treball locals i el disseny de les polítiques públiques per donar les respostes adequades als problemes actuals de les ciutats. Aquest programa inclou la Càtedra UB Smart Cities. .

• El Programa de Recerca en Infraestructures i Transport promou la investigació en aquest àmbit des d’un punt de vista econòmic, amb la finalitat de generar coneixement que sigui útil a la societat i pugui orientar les polítiques públiques. Se centra en aspectes com els efectes de les inversions en infraestructures i les polítiques de transports sobre el creixement econòmic i l’entorn; alhora que s’estudia l’impacte de les polítiques de distribució regional, regulació i competència en el sector del transport, així com els costos de les infraestructures per als usuaris.

• El Programa de Recerca en Anàlisi de Sistemes Impositius promou la investigació en l’àmbit de la imposició, analitzant quins són els efectes dels impostos, com es poden configurar de la millor manera i com incideix la correcta administració en els seus efectes finals. El programa posa especial èmfasi en la recerca empírica i l’anàlisi del sistema fiscal espanyol, per generar un coneixement útil pel conjunt de la societat.

• El Programa de Recerca en Capital Humà promou la recerca relacionada amb l’educació i la formació dels individus i l’anàlisi dels sistemes i polítiques educatives des d’una perspectiva econòmica. Entre altres temes s’analitzen les polítiques d’educació i de formació, els sistemes educatius universitari i no universitari, l’educació i el creixement econòmic, els efectes no monetaris de l’educació i les avaluacions internacionals de competències de població jove (TREPITJA) i població adulta (PIAAC).

A més, l’IEB acull la Càtedra de Sostenibilitat Energètica de la UB que promou la investigació en la producció, el subministrament i l’ús de l’energia necessària per mantenir el desenvolupament i benestar socials, amb un èmfasi especial en els aspectes econòmics, mediambientals i socials.

La recerca de l’IEB cobreix també altres àrees de l’Economia, com la innovació, l’economia pública, el mercat de treball, l’estat del benestar i el sistema financer.

Memòria d’activitats:

2018
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008

Estructura

Consell de Govern

Duran-Cabre
José María Durán-Cabré
Director
Bosch-Roca
Núria Bosch Roca
Costa-Campi
María Teresa Costa-Campi
Esteller-More
Alejandro Esteller-Moré
Matas-Prat
Anna Matas Prat
Montolio-Estivill
Daniel Montolio Estivill
Sanroma-Melendez
Esteve Sanromà i Meléndez
Sole-Olle
Albert Solé-Ollé
Sorribas-Navarro
Pilar Sorribas-Navarro
Viladecans-Marsal
Elisabet Viladecans-Marsal
Garcia-Quevedo
José García-Quevedo

Patronat

Sr. Joaquim Coello

President d’Honor

Sr. Martí Parellada

President. Institut d’Economia de Barcelona & Universitat de Barcelona

Sr. Jaume Giró

Vicepresident. Director General de Fundació Bancària La Caixa

Sr. Salvador Alemany

Vocal. President d’Abertis Infraestructuras, S.A.

Sr. Fernando Basabe

Vocal. Conseller Delegat d’Applus Servicios Tecnológicos, S.L.

Sr. Josep-Oriol Escardíbul

Vocal. Vicerector d’Economia de la Universitat de Barcelona

Sr. Rafael Villaseca Marco

Vocal. Conseller Delegat Naturgy Energy Group S.A.

Sr. Javier Lafuente

Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona

Comitè executiu

Sr. Martí Parellada

Institut d’Economia de Barcelona & Universitat de Barcelona

Sr. Jordi Brufau

Director General d’Applus Laboratories

Sr. Enric Fernández Martínez

Director Corporatiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank

Sr. Enric Pérez

Gerent d’Estudis i Assumptes Internacionals d’Abertis Infraestructuras, S.A.

Sra. Rosa Sanz

Directora General de Recursos de Naturgy Energy Group S.A.

Sra. Maite Vilalta

Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona

Sr. Javier Lafuente

Vicerector d’Innovació i de Projectes Estratègics de la Universitat Autònoma de Barcelona

Personal Tècnic

Susana Cobos Gil

Secretaria

M. Àngels Gómez Hidalgo

Administració

Charisse Tubianosa Joson

Tècnic d’Investigació

Aquesta web utilitza cookies per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra política de cookies. Veure més informació