es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

19-09-2009 cerrada

Aquest guardó distingeix l’excel?lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya.

Este galardón distingue la excelencia investigadora del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente a las universidades públicas de Cataluña

S’havien rebut un total de 51 sol·licituds

Se habían recibido un total de 51 solicitudes

tancada 15-09-2009