es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Albert Solé, membre de l’IEB, rep el premi ICREA Acadèmia

Aquest guardó distingeix l’excel?lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya.

Albert Solé Ollé, membre de l’IEB i catedràtic del Departament d’Economia Política i Hisenda Pública de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, ha estat distingit amb el guardó ICREA Acadèmia d’excel·lència en recerca que atorga la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Solé és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i va cursar un màster en Hisenda Pública i Anàlisi Econòmica a l’Institut d’Estudis Fiscals del Ministeri d’Economia i Hisenda. L’any 1999 es va doctorar a la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre subvencions anivelladores i càlcul de necessitats de despesa. Les línies de recerca de Solé se centren en els problemes de coordinació horitzontal i vertical en sistemes de govern multinivell, el disseny de subvencions anivelladores i el càlcul de necessitats de despesa dels governs subcentrals.

El nou Programa ICREA Acadèmia s’adreça al professorat universitari que fa recerca a la universitat i, especialment, al que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora. Aquest reconeixement, que es concedeix a un màxim de 40 investigadors en cada convocatòria, implica la dedicació prioritària a activitats de recerca en una universitat pública de Catalunya durant els cinc anys de durada del programa.

Una comissió d’experts de prestigi internacional va ser l’encarregada d’avaluar les sol·licituds dels candidats al Programa ICREA Acadèmia d’acord amb criteris d’excel?lència científica, com ara la importància i impacte de les publicacions dels aspirants, els seus projectes nacionals i internacionals, la seva capacitat de lideratge, la seva visibilitat internacional i altres fites de recerca aconseguides.

El Programa ICREA Acadèmica comporta un premi de 25.000 euros anuals per a cadascun dels candidats seleccionats. A més, el programa atorga 20.000 euros anuals a la universitat de l’investigador seleccionat, que s’han de destinar a accions o projectes directament relacionats amb l’activitat de recerca de l’investigador. La universitat també percebrà un cànon de 5.000 euros anuals per a la gestió del programa.