es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Potencial de mercat, factor clau del creixement urbà a Espanya

Un estudi, recollit en l’última InfoIEB, explica com el potencial de mercat, afectat pel disseny d’infraestructures, ha definit el mapa de grans ciutats de l’Estat espanyol.

El treball, obra de Rafael González Val (IEB), Elisabet Viladecans (IEB) i Daniel Tirado (UV), conclou que l’avanç del procés d’integració econòmica i d’industrialització de l’economia espanyola va permetre un aprofundiment en l’especialització productiva regional que va conduir a una creixent concentració de les activitats industrials en un limitat nombre de localitzacions. L’existència d’economies d’aglomeració va afavorir que aquesta concentració es donés en aquelles localitzacions que disposaven d’avantatges relacionats amb la grandària de mercat, en un context en el qual el disseny de xarxes d’infraestructures va tenir un impacte rellevant en el potencial de mercat relatiu de les regions espanyoles.

Llegir l’article