es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

La crisi del finançament local es podia haver evitat ? Un estudi de l’IEB conclou que els ajuntaments van gastar sense advertir la previsible caiguda d’ingressos

 

Els autors, Albert Solé-Ollé i Elisabet Viladecans-Marsal, conclouen que el boom immobiliari es va traduir en un relaxament en els controls de despesa.

El treball, elaborat pels membres de l’IEB Albert Solé-Ollé i Elisabet Viladecans-Marsal, analitza la despesa dels governs locals de tot l’Estat entre 1997 i 2006, un període de fort creixement d’ingressos municipals gràcies al boom immobiliari. Els autors conclouen que els governs locals no van actuar com a agents amb visió de futur, ja que la seva despesa era altament sensible als previsibles canvis en els ingressos municipals. El boom immobiliari, en definitiva, es va traduir en un cert relaxament en els controls de les despeses dels governs locals.

Llegeix tot l’estudi:

Document adjunt