es

IEB

Noticias

Els investigadors de l’IEB analitzen el passat, el present i les perspectives de futur d’Europa al llibre “Economía Europea: Crecimiento, competitividad y mercados”

Un total de 16 investigadors de l’IEB participen en el llibre “Economía Europea: Crecimiento, competitividad y mercados”, publicat per Alianza Editorial. Aquest projecte reuneix 28 acadèmics que analitzen la trajectòria econòmica europea en els darrers 50 anys, aturant-se en aspectes claus el mapa productiu, els mercats regulats, el funcionament del sector públic i de l’estat del benestar, les diferències entre regions i el paper de les ciutats, i el futur de l’economia europea amb la unió fiscal en l’horitzó.
El llibre aporta una nova perspectiva a l’anàlisi de l’economia europea, centrant les seves investigacions en el comportament de les economies europees que conformen la UE. Si fins ara la bibliografia existent tractava Europa com un tot i des d’un punt de vista institucional, els autors de l’obra aporten una visió exhaustiva sobre el funcionament econòmic dels diferents estats que formen part de la unió.
“Economía Europea: Crecimiento, competitividad y mercados” és un projecte ambiciós, en el que han participat 28 investigadors de vuit universitats i que apropa evidències sobre el funcionament de les economies europees amb un enfoc interessant tant per acadèmics com per el públic general interessat en economia i en l’evolució de la Unió Europa.
 
 
ECONOMÍA EUROPEA: CRECIMIENTO, COMPETITIVIDAD Y MERCADOS