ca

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Notícies

Daniel Daví rep el Premi José Manuel Blecua

El doctor Daniel Daví, que va fer la tesi doctoral en el marc de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), ha estat guardonat amb el Premi José Manuel Blecua al millor article publicat en una revista reconeguda en l’àmbit de les humanitats i de les ciències socials. El premi el concedeix el Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) i la Fundació Bosch i Gimpera.

L’article, que fou publicat a la revista Energy Policy, es titula Analysing electricity flows and congestions: Looking at locational patterns i tracta de les diferents tecnologies de generació elèctrica que hi ha a l’Estat espanyol per tal d’avaluar si la seva ubicació respecte als punts de consum és eficient. La recerca del doctor Daví analitza els fluxos elèctrics mitjançant gravity models, una metodologia d’anàlisi aplicada a fluxos de comerç entre països, però molt poc utilitzada per a l’anàlisi de fluxos elèctrics.

L’estudi identifica que els cicles combinats i la cogeneració tenen una ubicació molt eficient, mentre que la generació eòlica no tant, perquè està molt concentrada en regions allunyades dels principals nuclis de consum.

El propi article proposa aplicar incentius de localització en les polítiques de promoció d’energies renovables per fomentar una ubicació més repartida i equilibrada pel territori que, a més, permetria aprofitar millor la capacitat actual de la xarxa elèctrica.

La tesi de Daniel Daví fou dirigida per Maria Teresa Costa, catedràtica emèrita d’Economia i investigadora de l’IEB, i per Elsa Trujillo, de la Universitat de Lleida.