es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Un estudi conclou que la descentralització fiscal fa augmentar la confiança en el govern

Un treball d’investigació dels professors Jenny E. Ligthart i Peter Van Oudheusden (Tilburg University), demostra que la descentralització fiscal fa augmentar la confiança en el govern. Els autors, que van participar en l’últim Workshop de l’IEB sobre Federalisme Fiscal, conclouen que un increment d’un punt percentual en el nivell de descentralització fa augmentar quasi un punt percentual (4/5) la confiança.

Un estudi de Jenny E. Ligthart i Peter Van Oudheusden (Tilburg University), demostra que la descentralització fiscal fa augmentar la confiança de la ciutadania en el govern. En concret, els autors conclouen que un increment d’un punt percentual en el nivell de descentralització fiscal fa augmentar quasi un punt percentual (4/5) la confiança dels ciutadans en el seu govern. Els resultats són importants des del punt de vista polític, ja que fins ara les recomanacions sobre descentralització s’han basat en la millota de l’eficiència en l’assignació de recursos. Ligthart i Van Oudheusden van participar en l’últim Workshop de l’IEB sobre Federalisme Fiscal.