es

IEB

Noticias

Un equip de l’IEB liderat pel professor Albert Solé analitzarà l’impacte de les polítiques de barris amb el finançament del RecerCaixa

 
‘What works for urban development: evaluating the impact of place-based policies”. Aquest és el títol del nou projecte de recerca liderat pel membre de l’IEB Albert Solé i del que formen part els investigadors Elisabet Viladecans, Jordi Jofre y Miquel Àngel Garcia, i que es desenvoluparà en els propers mesos amb el finançament del programa Recercaixa. “En els darrers anys s’han aplicat moltes polítiques de transformació en entorns urbans, però no s’ha fet una feina d’avaluació independent de resultats. L’objectiu de la investigació és crear una metodologia analítica per saber quines d’aquestes mesures funcionen y quines no”, explica Solé.
L’estudi es centrarà en quatre àmbits d’acció de les polítiques de transformació local: la regeneració de barris –amb l’anàlisi de casos com la ‘Llei de Barris’-, l’impacte de les obres de construcció de noves infraestructures en la creació de treball en zones amb un atur alt, l’impacte de la construcció d’infraestructures de transport en la congestió del trànsit y l’afectació de les polítiques de creació de grans espais comercials a les afores de les ciutats en el desenvolupament del comerç local.
Investigació d’interès social
El RecerCaixa, impulsat per l’Obra Social La Caixa i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) en col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ofereix finançament als millors projectes de recerca que es desenvolupen a Catalunya amb l’objectiu d’apropar la ciència y la investigació a la ciutadania. El programa segueix la línia marcada por la Comissió Europea (CE) en la seva política d’impuls d’una investigació amb processos i resultats que donin resposta als valors, les necessitats i les expectatives de la societat.