es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha llençat una nova eina de difusió per donar a conèixer alguns dels estudis econòmics dels membres de l’Institut.

El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha lanzado una nueva herramienta de difusión para dar a conocer algunos de los estudios económicos de los miembros del Institut

Jordi Jofre, membre de l’IEB, “cum laude” amb una tesi doctoral sobre models de competència fiscal i economies d’aglomeració

Jordi Jofre, miembro del IEB, “cum laude” con una tesis doctoral sobre modelos de competencia fiscal y economías de aglomeración

El IEB se adjudica dos ayudas del VI Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) se ha adjudicado dos ayudas para la realización de proyectos dentro del Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e…

L’IEB s’adjudica dos ajuts del VI Pla Nacional de R+D+I del Ministeri d’Educació i Ciència L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) s’ha adjudicat dos ajuts per a la realització de projectes dins del Programa Nacional de Projectes d’Investigació Fonamental, en el marc del VI Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 del Ministeri d’Educació…