es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) celebró los días 14 y 15 de junio, en el Auditori Caixa de Catalunya de La Pedrera, la sexta edición del Simposio sobre Federalismo Fiscal que organiza cada dos años. En esta ocasión, el tema a debatir fue la financiación de los gobiernos locales españoles, para lo que se…

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) va celebrar els dies 14 i 15 de juny, a l’Auditori Caixa de Catalunya de La Pedrera, la sisena edició del Simposi sobre Federalisme Fiscal que organitza cada dos anys. En aquesta ocasió, el tema a debatre va ser el finançament dels governs locals espanyols, i per això es van…

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha reunit els majors experts a nivell mundial en els temes relacionats amb l’economia urbana i regional

El Institut d’Economia de Barcelona (IEB) ha reunido a los mayores expertos a nivel mundial en los temas relacionados con la economía urbana y regional

Les seves línies d’investigació se centren en economia política, economia pública, teoria microeconòmica, economia geogràfica i economia urbana i regional Amedeo Piolatto i Rafael González Val s’han incorporat, respectivament, als programes d’investigació en Federalisme Fiscal i Ciutats i Innovació, després d’aconseguir les places convocades per l’Institut per a investigadors post-doc. Ambdues places tenen una durada…

Sus líneas de investigación se centran en economía política, economía pública, teoría microeconómica, economía geográfica y economía urbana y regional Amedeo Piolatto y Rafael González Val se han incorporado, respectivamente, a los programas de investigación en Federalismo Fiscal y Ciudades e Innovación, después de conseguir las plazas convocadas por el Institut para investigadores post-doc. Ambas…