es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

En el segon Informe sobre Federalisme Fiscal a Espanya de l’Institut d’Economia de Barcelona, investigadors de l’IEB i d’universitats de tot l’Estat analitzen la situació dels consistoris i proposen mesures com compensar les grans ciutats pels costos de capitalitat, augmentar la pressió fiscal o fusionar municipis.

En el segundo Informe sobre Federalismo Fiscal en España del Institut d’Economia de Barcelona, investigadores del IEB i de universidades de toda España analizan la situación de los consistorios y proponen medidas como compensar a las grandes ciudades, aumentar la presión fiscal o fusionar municipios.

La investigació, inclosa en el segon Informe de Federalisme Fiscal de l’IEB, conclou que els governs autonòmic o central haurien de compensar Barcelona amb 150 milions l’any i Madrid amb 384

La investigación, incluída en el segundo Informe de Federalismo Fiscal del Institut d’Economia de Barcelona (IEB), concluye que los gobiernos autonómico y central deberían compensar Barcelona con 150 millones por año y Madrid con 384

El segon Informe sobre Federalisme Fiscal a Espanya analitza la preocupant situació del finançament dels ajuntaments

El segundo Informe sobre Federalismo Fiscal en España analiza la preocupante situación de la financiación de los ayuntamientos