es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

Els guardons han estat per les 3 millors ponències de la XVIII Trobada d’Economia Pública celebrada a Màlaga

Los galardones han sido para las 3 mejores ponencias del XVIII Encuentro de Economía Pública celebrada en Málaga

L’òrgan col·legiat neix per impulsar el procés de reactivació econòmica de Catalunya. Presidit per Salvador Alemany, el consell es reunirà cada 15 dies per assessorar el Govern de la Generalitat en matèria econòmica

El órgano colegiado nace para impulsar el proceso de reactivación económica de Cataluña. Presidido por Salvador Alemany, el consejo se reunirá cada 15 días para asesorar al Gobierno de la Generalitat en materia económica

Experts, empreses i responsables polítics aposten per un canvi de model universitari per avançar cap a una universitat competitiva que promogui la innovació i s’enfoqui a la demanda de la societat. Aquestes són algunes de les conclusions del Simposi Universitat, Innovació i Territori, organitzat per l’Institut d’Economia de Barcelona

  Expertos, empresas y responsables políticos apuestan por un cambio de modelo universitario para avanzar hacia una universidad competitiva que promueva la innovación y se enfoque a la demanda de la sociedad. Estas son algunas de las conclusiones del Simposio Universidad, Innovación y Territorio, organizado por el Instituto de Economía de Barcelona