es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

Álvaro Choi ha rebut el premi José Luís Moreno Becerra per la seva tesis i Hipòlit J. Simon ha guanyat el V Premi Lluís Fina per un estudi sobre les desigualtats salarials a Europa

Álvaro Choi ha recibido el premio José Luís Moreno Becerra por su tesis y Hipólito J. Simón ha ganado el V Premio Lluís Fina por un estudio sobre las desigualdades salariales en Europa

Borjas, considerat “el principal economista de la immigració a EEUU”, ha participat en la IV Summer School in Public Economics de l’IEB, centrada en la immigració i les polítiques públiques

Borjas, considerado “el principal economista de la inmigración en EEUU”, ha participado en la IV Summer School in Public Economics del IEB, centrada en la inmigración y las políticas públicas

Tres destacats experts internacionals en federalisme fiscal, M. Smart, D. Treisman i B. Knight han analitzat els efectes de la descentralització fiscal en el IV Workshop on Fiscal Federalism, organitzat per l’IEB.

Tres destacados expertos internacionales en federalismo fiscal, M. Smart, D. Treisman i B. Knight han analizado los efectos de la descentralización fiscal en IV Workshop on Fiscal Federalism, organizado por el IEB.