es

IEB

Noticias

Federalisme Fiscal Objectius   El Programa de Recerca en Federalisme Fiscal té com a objectiu principal l’estudi de les finances públiques i l’economia política dels sistemes de govern multinivell (supraestatal, estatal, regional i local). La recerca engloba temes com els efectes de la descentralització en la qualitat dels serveis públics, els efectes de la fiscalitat…

Federalismo Fiscal Objetivos    El Programa de Federalismo Fiscal tiene como objetivo principal el estudio de las finanzas públicas y la economía política de los sistemas de gobierno multinivel (supraestatal, estatal, regional y local). La investigación engloba temas como los efectos de la descentralización en la calidad de los servicios públicos, los efectos de la…

En el seu III Informe IEB sobre Federalisme Fiscal, l’Institut d’Economia de Barcelona alerta que la crisi amenaça la sostenibilitat dels serveis locals, però alhora és una oportunitat per fer una reforma en profunditat del sistema.

En su III Informe IEB sobre Federalismo Fiscal, el Institut d’Economia de Barcelona alerta que la crisis amenaza la sostenibilidad de los servicios locales pero, a la vez, es una oportunidad para hacer una reforma en profundidad del sistema. El III Informe IEB sobre Federalismo Fiscal del Institut d’ Economia de Barcelona (IEB) propone aprovechar…

L’informe, que elabora anualment l’Institut d’Economia de Barcelona, proposa aprofitar la crisi per fer una reforma del govern i del finançament locals.

El informe, que elabora anualmente el Instituto de Economía de Barcelona, propone aprovechar la crisis para hacer una reforma del gobierno y de la financiación locales. El IEB presenta el jueves, 16 de febrero (19 h), el III Informe IEB sobre Federalismo Fiscal de la Cátedra de Federalismo Fiscal de la Universitat de Barcelona. El…