es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo

Noticias

García Quevedo ha rebut el Premi Joan Sardà Dexeus d’Economia conjuntament amb tots els autors de l’obra, que analitza els efectes de la crisi sobre l’activitat industrial.

  García Quevedo García Quevedo ha recibido el Premio Joan Sardà Dexeus de Economía conjuntamente con todos los autores de la obra, que analiza los efectos de la crisis sobre la actividad industrial. La obra premiada analiza varias cuestiones que inciden en la actividad empresarial, como por ejemplo la política de infraestructuras, sus excesos y…

16-11-2011 tancada

16-11-2011 cerrada

Un treball d’investigació dels professors Jenny E. Ligthart i Peter Van Oudheusden (Tilburg University), demostra que la descentralització fiscal fa augmentar la confiança en el govern. Els autors, que van participar en l’últim Workshop de l’IEB sobre Federalisme Fiscal, conclouen que un increment d’un punt percentual en el nivell de descentralització fa augmentar quasi un…

  Un trabajo de investigación de los profesores Jenny E. Ligthart y Peter Van Oudheusden (Tilburg University), demuestra que la descentralización fiscal hace aumentar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. Los autores, que participaron en el último Workshop del IEB sobre Federalismo Fiscal, concluyen que un incremento de un punto porcentual en el…