es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

L’IEB, reconegut pel programa de Suport als Grups de Recerca (SGR 2009-2013)

El període d’execució s’iniciarà el 2009 i finalitzarà el 31 de desembre del 2013.

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) s’ha adjudicat un ajut del programa de Suport als Grups de Recerca (SGR 2009-2013) convocat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és donar suport a grups de recerca de les universitats i els centres públics i privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i la transferència de coneixement, a fi de potenciar-ne el desenvolupament o la consolidació en funció de les necessitats del grup.

La convocatòria comprenia dues modalitats: una per al suport a grups de recerca emergents (GRE) i una altra per als grups consolidats (GRC). L’IEB s’havia presentat en aquesta segona modalitat.

En total, segons dades de l’AGAUR s’han presentat a la convocatòria un total de 1.518 sol·licituds de les quals 496 (el 32,67% del total) han obtingut reconeixement i altres 779 (el 51,31%), entre d’elles la de l’IEB, han obtingut finançament. La resta (un 16,01% del total) han estat denegades.

Entre els criteris utilitzats per l’AGAUR per avaluar les sol·licituds figurava la qualitat, innovació i coherència de la proposta d’objectius i activitats per als propers cinc anys; el nivell d’excel·lència de la producció científica i la productivitat en funció de la dimensió del grup; la capacitat de formació de personal investigador del grup de recerca; l’existència, la utilitat i l’impacte dels resultats de la recerca del grup; les accions de transferència de coneixement mitjançant contractes o convenis de recerca o de transferència de coneixement amb administracions públiques o empreses; l’obtenció de finançament i el lideratge dels projectes; la composició, estructura, interdisciplinarietat i coherència del grup, i la divulgació científica dels seus resultats.