es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

José María Durán i Alejandro Esteller analitzen la reforma del sistema fiscal espanyol a l’últim ‘Cuadernos de Información Económica’ de Funcas

 La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha publicat el número 245 del seu ‘Cuadernos de Información Económica’, que recull un total de 9 articles sota el títol ‘Consolidar la recuperació, perseverar en les reformes’. Entre els articulistes es troben els investigadors de l’IEB José Mª Durán-Cabré i Alejandro Esteller-Moré, que signen l’article ‘La reforma fiscal 2014 i l’opinió dels assessors fiscals’.
En el seu text, els investigadors de l’IEB plantegen les ineficiències del sistema actual, com la distància existents entre les imposicions màximes de l’IRPF i Societats o la gran complexitat del propi sistema fiscal, que és una de les principals causes de les ineficiències que presenta el model.
L’article basa les seves conclusions en una enquesta feta entre assessors fiscals professionals, que donen el seu punt de vista sobre les diferents qüestions plantejades.
L’article es pot consultar en aquest enllaç