es

IEB

Universitat de Barcelona logotipo
Noticias

Jordi Jofre, membre de l’IEB, “cum laude”

Jordi Jofre, membre de l’IEB, “cum laude” amb una tesi doctoral sobre models de competència fiscal i economies d’aglomeració

Jordi Jofre, membre de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), s’ha doctorat amb la qualificació d’Excel·lent “cum laude” amb la seva tesi "Tax Competition and Agglomeration Economies: Evidence from Spanish Municipalities". La tesi contrasta, empíricament i amb dades de municipis espanyols, diverses hipòtesis que sorgeixen a l’introduir economies d’aglomeració en models de competència fiscal. En primer lloc, es troba que tipus impositius municipals elevats -bàsicament l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)- tenen un efecte negatiu en l’activitat econòmica del municipi. En segon lloc, s’analitza si l’efecte negatiu dels impostos locals en l’activitat econòmica del municipi és més o menys acusat en indústries on les economies d’aglomeració són especialment intenses.

En aquest sentit la tesi conclou que per als municipis petits les economies d’aglomeració augmenten el paper dels diferencials fiscals locals. Una rebaixa impositiva atrau un número inicial d’empreses. L’arribada d’aquestes empreses fa d’aquest municipi un lloc més atractiu, i un número addicional d’empreses decideixen localitzar-s’hi. Per contra, en municipis grans les economies d’aglomeració redueixen l’efecte negatiu del impostos en l’activitat econòmica del municipi. La idea és que els avantatges d’estar en un municipi més gran compensen qualsevol diferencial fiscal local. Finalment, la tesi demostra que els municipis on s’aglomeren les empreses fixen tipus impositius municipals més elevats, la qual cosa indica que les economies d’aglomeració són ‘gravables’.

El tribunal encarregat de jutjar la tesi estava integrat per Thiess Buettner-President (University of Munich i Ifo Institute), Marius Brülhart (University of Lausanne) i Elisabet Viladecans Marsal-Secretària (Universitat de Barcelona i IEB). A més d’obtenir la qualificació d’Excel·lent cum laude la tesi ha estat distingida amb la menció de ‘Doctorat Europeu’, que s’atorga a les tesis escrites i defensades en una llengua de la Unió Europea no oficial a Espanya i que requereix que el doctorand hagi fet una estada a l’estranger durant el període doctoral.